MENY
för alla
 
för medlemmar

En nygammal trappa

Det mesta av rivet material såsom tegel, fönster, fönsterbräda trappsteg och viloplan har återanvänts.

 

bild

Första åtgärden var att säkerställa en fungerande utrymningsväg innan trappan började rivas.

  bild

Trappelementen var förtillverkade som ursprungligen hade murats in i väggarna när huset uppfördes. De fyra stegen som skulle ge plats för trapplanet plockades ut.

bild

Viloplanet lyftes och passades in i nivå med gårdsplanet.

  bild

Lyftanordningen sedd från undersidan.

bild

Här ska de tillvaratagna trappstegen återmonteras,

  bild

Dörr och dörrkarm har tagits tillvara för återmontering i den nya dörröppningen. Fönstret skickades till snickeriverkstad för att ges samma höjd som det kvarvarande fönstret som syns i bild.