MENY
för alla
 
för medlemmar

För mäklare och intresserada köpare

Det mesta som kan vara av intresse finns redan på våra ordinarie sidor.

Avgifter 2013

Föreningen tillämpar differentierade avgifter från och med 2013.

Föreningen genomförde en omfattande takrenoveringen under 2012. Den ordinarie stämman den 21 mars 2012 beslutade att finansiera renoveringen så långt som det är möjligt med frivilliga kapitaltillskott. Den del av renoveringsutgiften som inte kunde täckas med kapitaltillskott finansieras med avgiftshöjning för lägenheterna som inte har betalat.

Kvartalsavgifter 2016
Principbeslut om differentierade avgifter

Lägenheter som har valt avgiftshöjning på grund av takrenoveringen kommer att erbjudas möjlighet att betala frivilligt tillskott vid senare tillfällen och därigenom sänka sin avgift till samma nivå som de som har betalat tidigare.

Styrelsens reservationer

Styrelsen tar inte ansvar för Styrelsen ansvarar gemensamt för den information till mäklare och köpare som finns på hemsidan.