MENY
för alla
 
för medlemmar

Vi och vårt hus

Kortfattat om föreningen

Bostadsföreningen Lavetten 11 u.p.a bildades 1920. Vi registrerades om till bostadsrättsföreningen Brf Lavetten 11 1995. Du kan läsa mera om föreningens och husets historia i häftet som gavs ut i samband med husets 75 år jubileum, direkt på skärmen eller öppna häftet på en PDF-fil

Klicka för att öppna:

Stadgar on-line
Fakta om huset

Styrelse:

Dan Tavares, ordförande
Kristoffer Darin Mattsson, sekreterare och kommunikationsansvarig
Hans Netré,ansvarig för fastighetsskötseln
Johan Hammarström, kassaförvaltare
Saad Guedira, lokal- och sääkerhetsansvarig

Styrelse suppleant:

Yvonne Matstoms