MENY
för alla
 
för medlemmar
 

Om denna hemsida

Informationsinnehåll för inloggade utöver de allmänna sidorna

 1. Aktuellt
  Uppdateras löpande med aktuella nyheter, t ex byte av port kod, presentation av nya medlemmar, status om pågående projekt mm. Gamla meddelanden sparas på en undersida till denna sida. Medlemmar som har begärt att få informationen på papper får en utskrift i brevlådan. När en medlem loggar in kommer han/hon direkt till denna sida.

 2. Arbetsgrupper
  I vår trevliga förening hjälps vi åt att förvalta vårt vackra hus. För närvarande har vi nio arbetsgrupper. Alla grupper har en egen sida och grupperna bestämmer själva hur deras egna sidor ska utformas. Deltagande i arbetsgrupp är helt frivilligt.

 3. Elvan
  "Elvan" är föreningens medlemstidning som ges ut med varierande antal nummer per år. Här finns alla nya och gamla elvor som finns bevarade upplagda.

 4. Protokoll
  Protokoll från stämmor och styrelsemöten läggs ut på denna sida.

 5. Orientering i huset
  Här beskrivs hur man hittar tvättstuga, barnvagnsrum, grovsoprum, säkringsskåp, huvudkran och annat viktigt.

 6. Byggarkiv
  Vi har katalogiserat ritningar och övriga bygghandlingar från 1905 och framåt. Ritningarna har scannats in i orginalformat och kan skrivas ut i orginalformat.

 7. Styrelsesidan
  Här har vi jagt upp avtal som föriningen har tecknat med entreprenörer, hyreskontrakt, energideklarationen, aktuell registreringsbevis, medlems och lägenhetsförteckningen övrigt som styrelseledamöterna behöver ha tillgång till.

  Här finns även en innehållsförteckning över originaldokument i Word och excel som förvaras på webbhotellet. Dessa kan laddas hem till den egna datorn för vidare bearbetning.

Föreningens hemsida är en säker arkivplattform för föreningens viktiga dokumentationer.