bild
 

Vårt vackra hus

som ritades av arkitektena George Teodor Hagström och Per Fritiof Laurentius Ekman, byggdes 1906. Byggkostnaderna uppges ha kostat 700 000 kr.

Föreningen köpte huset 1920 för 1 000 000 kr och upplät hyresrätterna som andelslägenher, d v s man ägde sin lägenhet. Ur de första stadgarna:

§1. Denna förenig, vars benämning är Bostadsföreningen N:r kvarteret lavetten utan personlig ansvarighet, har till föremål att för sina medlemmars räkning inköpa och för all framtid besitta och förvalta fasta egendomen N:r 11 i kvarteret Lavetten med adressnummer 9 vid Kronobergsgatan och 1 A och 1 B vid Drottningholmsvägen i Stockholm samt däri upplåta bostadslägenheter åt sina ledamöter, vilka lägenheter bliva innehavarens lagliga egendom. (så är det inte längre)

Läs mer om huset i avsnitt "Fakta" om huset".