MENY
för alla
 
för medlemmar
  

Ändringar i Stadgarna

Stadgeändring 2011
Första läsning: 30 mars 2011 ordinariestämma. Enhälligt beslut

Godkänt förslag förstaläsning stämman 2014

Dokumentation av stadgegruppens arbete