MENY
för alla
 
för medlemmar

Byggprocessen i bild och text

Etapp 1. Rivning av dansbanan och kompletteringsgjutning av gårdsbjälklaget.

bild

Den frilagda dansbanan.

  bild

Betongplattan har sågats upp i fem bitar som har lyftes bort med kran från granngården.

bild

Här rivs sargen som betongplattan vilade på. Man ser rakt ner i tvättstugan. Tittar man noga, ser man några lägenhetsförråd som vi har varit tvungna att evakuera.

 

bild

Dansbanan är borta. Hålet har täckts med samverkansplåten som senare skulle tjänstgöra både som form och underkantsarmering. Det gälleratt hålla uppsikt över presenningen ifall det tänker bli regn.

bild

Plåten har kapats till den rätta längden och är på plats. Överarmeringen är också klar.

  bild

Dags att lägga ut betongen. Även den uppgiften klarades galant med hjälp av kran från granngården.

Etapp 2. Totalrenovering av gårdsunderlaget.

bild

För att kunna lägga nytt tätskikt måste hela ytan rensas. Betongplattor, sättsand m.m. måste tas bort. Materialet som skulle hanteras var omfattande. Vi hade både kran och lastbil till hjälp på granngården.

  bild

Små trapphus som inte längre hade någon funktion att fylla efter att källaren hade byggts om revs också.

bild

Putsen på muren mot granngården bilades bort.

  bild

Även det gamla tätskiktet måste rivas. Det rostfria röret med flens som syns på bilden är specialtillverkad och är till för byte av sandfång.

bild

De gamla rostiga sandfången revs.

  bild

De rostfria teleskåprören säkerställer vattentäta genomföringar. Själva sandfången är av plast och kan bytas utan att tätskiktet berörs.

bild

 

 

Tätskikt: 6 mm helsvetsad bitumen matta + 20 – 25 mm mastixmassa. Uppvik mot väggar minst 30 cm ovan färdig yta.

65 mm Isodrän utgör både värmeisolering och dränering.

Fiberduken förhindrar att grus och planteringsjord täpper till porerna i dräneringsskivorna.

Uppvik av tätsikt ovanför färdig yta skyddas med kopparplåt.

bild

Tätskiktet är klart. Återstår att göra täthetsprov, sen kan Isodränskivorna och fiberduken läggas ut.

  bild

Notera de vattentäta infästninganordningarna för stolparna till det blivande skärmtaket.

Etapp 3. Uppbyggnad av gårdsgruppens vision.

bild

Sanden är utlagd

  bild

och golvet och planteringsbäddarna börjar ta form.

bild

bilden ovan: Produktion av Skärmtak

 

 

 
bilden till höger: Skiffergolv med inslag av röd granit. Snyggt och äntligen KLART! Bara att vänta på att växterna ska ta sig. Läs även om vår ständigt växande trädgård.

 

bild