MENY
för alla
 
för medlemmar
  

Att göra på hösten, våren och däremmellan

Höst

I stort sätt behöver bara ställa undan de runda träborden och tillhörande stolar.Låt vissna blad ligga kvar. De ger en viss värmeisolering och något tidigare blomning av alla lökväxter. Nakna upprättstående själkar kan man klippa bort om man vill på plymspireorna, dagliljorna och funkiorna. Vildvinets lianer som har inkräktat i planteringen kan klippas redan på hösten, men man kan vänta med det ochså till våren. Fröställningarna låter vi sitta kvar, de är dekorativa när det snöar på dem, och hjälper till att förtäta växtbeståndendet.

VIKTIGT! Stäng av droppbevattningen när frosten sätter in. Se instruktioner i avsnitt droppbevattning.

Vår

Bästa tiden att klippa buskar är på vårvintern, men man kan vänta tills de börjar få "musöron, färst då ser vad som är dött och vad som ska sparas. Vissna växter rensas bort, och vi startar droppbevattningen innan det blir för torrt i planteringarna. Vid behov fyller upp planteringarna med mera jord. Nu är det också tid för storstädning, mycket av jobbet gör vi tillsammans på den gemensamma städdagen och ställer farm trädgårsdmöblerna.

Använd verktyg

Använd sax eller sekatör. Slit inte och dra i plantor som har sega skaft, det skadar rötterna i våra låggrunda planteringar. Endast det som lossnar med lätthet kan rensas utan verktyg.

Skadeinsekter

Vi försöker undvika kemisk bekämpning som dödar även våra vänner som hjälper till att bekämpa skadeinsekterna. Bilder på några "vänner"

skinnbagge
Chlamydatus pulicarius
blomflygelarv
blomflygelarv
spindelatackspindel nyckelpiganyckelpiga

och "fiender"

öronvivel
öronvivel
bladlöss
bladlöss

Öronvivlar bekämpas bäst med nematoder. Nematoder är levande rundmaskar som angriper skadedjurens larver som utvecklas i jorden. Synnerligen effektivt mot alla sorters vivlar som skadar växternas rötter i larvstadiet och äter blommor och blad när de har utvecklats till skalbaggar. Runda hål och kantätna blad är tecken på att beståndet av nematoder behöver förnyas. Nematoder finns att köpa på Weibull’s, hos planskolorna och på internet.

Bladlöss kan man enkelt plocka bort eller ”knäppa bort” för hand. Vi har testat att sätta in gallmyggor och stinksländor men har insett att dessa metoder är avsedda för växthusodling. De är effektiva en kort tid, sen flyttar de när det blir ont om mat.

Mlöldagg är svampsjukdom som drabbar här och var varje år. Man kan klippa bort angripna växtdelar och spruta med atamonlösning (1/15) på resten av den angripna växten i förebyggande syfte. Atamon (konserveringsmedel) finns att köpa i livsmedelsbutikerna.

Ogräsbekäpning

Vår backtimjan fröar gärna av sig i fogarna. Vi har låtit dessa växa i fred, eller använt dem för att förnya plantorna runt sopnedkastet.

Ibland händer det att ogräset är små söta kulturväxter som har smygit in i fogarna, är trevliga att titta på och som hjälper till att binda gruset i fogarna. Låt sötnosarna vara kvar.

blomma Objuden liten klöver som har bosatt sig i grusfogen

blomma

Liten viol på rymmen sannolikt från någons balkong.

maskros Maskrosor och annat otyg vill vi därämot ta bort. Det är svårt, ja nästan omöjligt att få upp hela roten ur gruset. Vi har börjat använda Roundup som anses vara miljövänlig. Medlet tas upp av bladen och sprider sig till hela växten då även rötterna dör.Nackdelen är att det dödar även allt annat som medlet kommer i kontakt med varför det måste användas med stor försiktighet. Följ noga bruksanvisningen på flaskan.

Är du inte helt säker på vad som ska bort, fråga oss i gruppen först.

levermossa
levermossa
Levermossan är svår att utrota. Inte ens Roundup biter på den, och den kan "smitta" till och med via trädgårsverktygen som har kommit i kontakt med levermossan om man inte rengör verktyget innan den används någon annanstans.

Som tur är skyr levermossan kalk. Ett lager benmjöl har visat sig ta effektivt död på den. Metoden kan dock inte tillämpas i våra surjordsrabatter där vi har kalkskyende växter (rhododenndron och blodlönn)

I surjordsrabatterna måste vi plocka levermossan försiktigt utan att sprida runt sporerna. Den här smittan kommer ursprungligen från handelsträdgårna. Titta noga och köp inga smittade plantor.

Katterna

Katterna är gårdens trevligaste smycken utan konkurrens.

 
kattbild
Sigge

Katterna ska inte släppas in till trapphusen. Då kan dom rymma ut på gatan och fara illa. Var även aktsam så de inte blir inlåsta i trädgårdsförrådet.

kattbild
'Kissekatten' Phobe