MENY
för alla
 
för medlemmar
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild

Övrig bevarad kuriosa som inte finns med i jubilemshäftet

bild

Kontraboken

För varje lägenhet utfärdades en kontrabok med lägenhetens nummer innehållande uppgifter om den ursprungliga upplåtelserna, avbetalningsplaner, andelsägarens namn och föreningens stadgar.

Kontraboken transpoorterades till ny andelsägare. Utgjorde även bevis om medlemskap och kvittens om erlagda insatser.

Första paragrafen ur föreningens ursprungliga stadgar: (avskrift)

§1. Denna förenig, vars benämning är Bostadsföreningen N:r kvarteret lavetten utan personlig ansvarighet, har till föremål att för sina medlemmars räkning inköpa och för all framtid besitta och förvalta fasta egendomen N:r 11 i kvarteret Lavetten med adressnummer 9 vid Kronobergsgatan och 1 A och 1 B vid Drottningholmsvägen i Stockholm samt däri upplåta bostadslägenheter åt sina ledamöter, vilka lägenheter bliva innehavarens lagliga egendom.

Insatser

bild

och andelsbevis

bild

bild

Om insatser och andelstal